sapcj-presentation-slider-0
  • Ultimele actualizări
   15.07.2024 - Rezultate examinare medicală

   15.07.2024Admitere

   Admitere
   12.07.2024 - Rezultate examinare medicală

   12.07.2024Admitere

   Admitere
   11.07.2024 - Rezultate examinare medicală

   11.07.2024Admitere

   Admitere
   10.07.2024 - Rezultate examinare medicală

   10.07.2024Admitere

   Admitere
   ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR CARE VOR FI ADMIȘI

   10.07.2024Admitere

   Admitere
   09.07.2024 - Rezultate examinare medicală

   09.07.2024Admitere

   Admitere
   08.07.2024 - Rezultate examinare medicală

   08.07.2024Admitere

   Admitere
   05.07.2024 - Rezultate examinare medicală

   05.07.2024Admitere

   Admitere
   04.07.2024 - Rezultate examinare medicală

   04.07.2024Admitere

   Admitere
   03.07.2024 - Rezultate examinare medicală

   03.07.2024Admitere

   Admitere
  Misiunea

  Formarea iniţială a agenţilor de poliţie, pregătirea acestora pentru a face faţă provocărilor generate de interdependenţa tot mai strânsă între contextele sociale-economice-culturale-educaţionale ale ţărilor europene, se realizează printr-un sistem unitar, conceput prin prisma direcţiilor stabilte de „Declaraţia de la Bologna” şi „Procesul Lisabona”. Astfel, şcoala pregăteşte poliţişti capabili să exercite atribuţii pentru asigurarea respectării drepturilor, liniştii şi siguranţei cetăţenilor Europei. Programul de dezvoltare instituţională al şcolii defineşte perspecivele instituţiei noastre pentru următorii trei ani, ţinând cont de schimbările economico-sociale, de necesitatea asumării exigenţelor europene în ceea ce priveşte educaţia şi nu în ultimul rând, de cultivarea valorilor M.A.I.- „Profesionalism, eficacitate, eficienţă”.

  Viziunea

  Realizarea unui act didactic bazat pe valori democratice şi aspiraţii moderne ale indivizilor, corelat cu inovaţia şi reforma în învăţământul poliţienesc european, în spiritul egalităţii de şanse, al cetăţeniei şi valorilor europene. Promovarea unui învăţământ vocaţional activ, orientat spre formarea de competenţe, aptitudini, atitudini şi valori, prin prisma paradigmelor educaţionale europene.

  sapcj-widgets-0
  sapcj-widgets-1
  sapcj-widgets-2
  sapcj-widgets-3
  sapcj-widgets-4
  sapcj-widgets-5
  sapcj-widgets-6
  sapcj-widgets-7
  sapcj-widgets-8
  sapcj-widgets-9
  sapcj-widgets-10