Şcoala de Agenţi de Poliţie "Septimiu Mureşan" Cluj Napoca

 

 

              

   

    Anunturi Legaturi utile

Home
Despre noi
Echipa Manageriala
Admitere
Sistem de invatamant
Infrastructura
Activitati extracurriculare
Contact
Informatii Publice
E-Learning
Lectie demonstrativa

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

 

            Asistenta psihologica a elevilor si a personalului scolii este asigurata de un ofiter specialist psiholog care urmareste optimizarea adaptarii elevilor la mediul scolar politienesc, dezvoltarea competentelor necesare pentru atingerea standardelor ocupationale ale profesiei de agent de politie.

Activitatea ofiterului psiholog se focalizeaza pe urmatoarele aspecte:

Consilierea psihologica a elevilor in probleme de:

- adaptare  la mediul scolar politienesc

- prevenire a esecului scolar

- modalitati de autocunoastere si valorificare a propriului potential

- prevenire a disconfortului psihic prin metode de combatere a stresului

    Rezolvare a tulburarilor emotionale si a dezechilibrului afectiv

Consiliere individuala si de grup a elevilor pe aspecte legate de luarea deciziei in cariera, optiunea privind specializarea din anul al doilea al scolii de agenti de politie

Examinari psihologice in vederea completarii fisei de caracterizare psihopedagogica a elevilor

Consilierea cadrelor didactice in vederea optimizarii relatiei profesor-elev

 Organizarea de activitati cu cadrele didactice in vederea dezvoltarii competentelor psihopedagogice, competentelor psihorelationale (organizarea grupului de elevi, manifestarea comportamentului empatic, dezvoltarea capacitatilor de cooperare, comunicare)

 

            Pe linie psihopedagogica si metodica, ofiterul specialist pedagog se preocupa de coordonarea si consilierea activitatii instructorilor de politie in scopul realizarii unei educatii in spiritul metodelor moderne de invatamānt, a unei instruiri formative a viitorilor agenti de politie.

            O atentie deosebita se va acorda conceperii procesului de formare, stabilirii continutului de invatamānt, a programelor scolare in vederea atingerii obiectivului formarii agentului de politie. Acest obiectiv va fi atins prin:

Vehicularea unor continuturi permanent actualizate, structurate in maniera motivarii elevilor si constientizarii importantei instruirii la nivelul fiecarei discipline;

Dezvoltarea tipului de predare activ-participativa care angreneaza elevul in invatare;

Utilizarea unor metode, procedee si mijloace didactice moderne care faciliteaza activitatea de invatare activa si constienta a elevilor.

Prin asistenta la ore si analiza activitatilor didactice, ofiterul pedagog ofera feed-back referitor la calitatea proiectarii, desfasurarea activitatilor educative, comportamentul cadrelor si al elevilor in timpul predarii, invatarii si evaluarii acordānd sprijin referitor la aspecte ale managementului clasei de elevi, autoevaluare si celelalte roluri ce ii revin in calitate de consilier pedagogic al cadrelor didactice si al elevilor.

 

De asemenea, ofiterul pedagog si ofiterul psiholog desfasoara activitati de consiliere pentru:

·        managementul activitatilor didactice;

·        dezvoltarea profesionala si personala;

·        optiuni de evolutie in cariera;

·        integrarea in cultura organizationala a scolii;

·        dezvoltarea capacitatii de relationare interpersonala;

·        modalitatile de mediere a eventualelor conflicte;

·        dezvoltarea capacitatii de documentare;

·        autoevaluare, etc

 

Inapoi