Şcoala de Agenţi de Poliţie "Septimiu Mureşan" Cluj Napoca

 

 

              

   

     
 

 

 

 

 

   

 înapoi

             

bullet seria 2017 - 2018

 

           Prezentarea la sediul Școlii de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca, în vederea începerii    cursurilor, va avea loc duminică, 1 octombrie 2017, până la ora 10.00.

            Este necesar să aveți asupra dumneavoastră următoarele:

 1. cartea de identitate în original;
 2. permis de conducere, copie xerox;
 3. diploma de bacalaureat în original pentru seriile anterioare anului 2017/adeverință de promovare a examenului național de bacalaureat în original pentru absolvenții anului 2017 și foaia matricolă în original. Neprezentarea acestor documente atrage după sine neînmatricularea candidatului admis;
 4. îmbrăcăminte și încălțăminte civilă adecvată sezonului;
 5. echipament sportiv (încălțăminte, trening, 3 tricouri albe);
 6. geantă de voiaj/geamantan;
 7. papuci de casă;
 8. pijama;
 9. 4 umerașe;
 10. ustensile pentru igiena personală;
 11. materiale pentru întreținerea încălțămintei și îmbrăcămintei;
 12. rechizite școlare (10 caiete studențești a 100 de file);
 13. un biblioraft și 10 folii transparente.

            Candidații admiși trebuie să aibă efectuată lichidarea la locul de muncă - cărțile de muncă rămân la  domicilliu, dar se prezintă la școală o copie xerox a acestui document.

            Este interzis accesul în instituție cu:

 1. PC-uri, laptopuri, tablete;
 2. camere de filmat;
 3. dispozitive portabile de memorie (stick-uri, CD-uri, DVD-uri, etc.).

      

bullet

seria 2016 - 2017

 

            Prezentarea la sediul Școlii de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca, în vederea reluării cursurilor, va avea loc duminică, 1 octombrie 2017, până la ora 20.00.

 

 

bullet Ghidul elevului

 

       

    

PRECIZĂRI PRIVIND CONTRIBUŢIA ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE SPECIFICĂ ELEVILOR 

 

            În conformitate cu prevederile art. 213 alin. (1) lit. a) şi lit. b) teza a II-a din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de asigurare socială de sănătate, fără plata contribuţiei, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi (.....) şi dacă nu realizează venituri din muncă, precum şi soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate.

 

          Prin urmare, elevii şcolii care au împlinit vârsta de 26 de ani, pentru a beneficia de asigurare de sănătate, trebuie să efectueze formalităţi pentru înregistrarea lor ca persoană asigurată, urmând să achite personal contribuţiile datorate la Casa de Asigurări de Sănătate.

 

          Pentru informaţii privind conţinutul dosarelor individuale, vă rugăm să contactaţi Biroul Management Resurse Umane din cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie “Septimiu Mureşan”.

 

PRECIZĂRI PRIVIND EŞALONAREA PLĂŢII

CONTRIBUŢIEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SPECIFICĂ ELEVILOR

 

 

Înlesniri la plata obligaţiilor fiscale:
    (1) La cererea temeinic justificată a contribuabililor, organul fiscal competent poate acorda pentru obligaţiile fiscale restante, atât înaintea începerii executării silite, cât şi în timpul efectuării acesteia, înlesniri la plată, în condiţiile legii.
    (2) La cererea temeinic justificată a debitorilor, persoane fizice sau juridice, creditorii bugetari locali, prin autorităţile administraţiei publice locale care administrează aceste bugete, pot acorda, pentru obligaţiile bugetare restante pe care le administrează, următoarele înlesniri la plată:
    (3) eşalonări la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, redevenţelor, contribuţiilor şi a altor obligaţii la bugetul local;    

    

 

Obiectul eşalonării:
    (1) Eşalonarea la plată se acordă pentru toate obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, înscrise în certificatul de atestare fiscală, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (2) Eşalonarea la plată nu se acordă pentru:
    - obligaţiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice şi 1.500 lei în cazul persoanelor juridice;       

    (3) Perioada de eşalonare la plată se stabileşte de organul fiscal competent în funcţie de cuantumul obligaţiilor fiscale şi de capacitatea financiară de plată a contribuabilului. Perioada de eşalonare la plată acordată nu poate fi mai mare decât perioada de eşalonare la plată solicitată.

 

Pentru informaţii vă rugăm să contactaţi Biroul Management Resurse Umane din cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”.